LÄNKAR.

www.grafiskasallskapet.org Intresseorganisation för Sveriges konstnärer som använder den grafiska bilden som ett konstnärligt uttrycksmedel.
www.grafikenshus.se Nordiskt centrum för den grafiska konsten.
www.bus.se  Organisation som bevakar konstnärernas upphovsrätter.

Tillbaks till första sidan.